Tổng Quan về CFT  
Tên Công ty
Company name
CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT
Tên tiếng Anh
Name in English
CFT Vina Copper Co., Ltd.
Loại hình Công ty
Status
Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
Thành viên góp vốn
Share-Holders
  • TỔNG CÔNG TY
    THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM (GELEX) : 36.35%

  • FURUKAWA ELECTRIC : 32.65%

  • TOYOTA TSUSHO CORPORATION : 31%

Văn phòng và nhà máy sản xuất
Main Office and Plant
Đường số 9 , Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Ngày thành lập
Establishing date
27 tháng 5 năm 1996
Thời hạn hoạt động
Operation life
30 năm
 
Nhiệm vụ của Công ty
 
Sơ đồ tổ chức Công ty