Dây đồng loại nhỏ (Fine Wire)

Dây đồng loại nhỏ (Fine Wire)

  • Đường kính: 0.18 đến 0.90 mm
  • Đóng gói: Bobin 50 Kg đến 250 Kg