Tầm Nhìn:
CFT kiên định giữ vững vị thế hàng đầu trong ngành dây và nguyên liệu đồng.

Sứ Mệnh:
Thương hiệu CFT góp phần quan trọng và nâng cao giá trị thương hiệu của khách hàng.

Giá trị cốt lõi:
Chất lượng tốt nhất
Uy tín trong hợp tác kinh doanh.
Đội ngũ nhân sự tinh nghề -  tâm huyết - chính trực - đoàn kết là động lực và nền tảng cho sự phát triển của CFT