ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2023-2028

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ VII NHIỆM KỲ 2023-2028

Chiều ngày 27/03/2023, Công đoàn công ty Dây đồng Việt Nam CFT (“CFT”) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Hiệp – chủ tịch Công đoàn, ông Trần Văn Quân, ông Đỗ Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hồng Loan........