Nhân viên bán hàng

Nhân viên bán hàng

Địa điểm: Công ty Dây đồng Việt Nam CFT; Đường D3-3, KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.....