CÔNG TY DÂY ĐỒNG VIỆT NAM CFT

  • Khu Công Nghiệp Long Đức: Đường D3-3, Xã Long Đức Huyện Long Thành,T.Đồng Nai
  • Số điện thoại: 02513.833.500/501/502/503

 

PHÒNG KINH DOANH
Phụ trách: Nguyễn Hoàng Dũng
Email:        dung@cft-vietnam.com
Điện thoại: 0903.870.551

PHÒNG NHÂN SỰ
Phụ trách: La Thanh Trúc
Email:        nhansu@cft-vietnam.com
Điện thoại: 0363.313.045

PHÒNG KHO VẬN
Phụ trách: Nguyễn Hoàng Yến
Email:        yen@cft-vietnam.com
Điện thoại: 0908.164.064

PHÒNG KỸ THUẬT
Phụ trách: Diệp Thanh Nam
Email:        nam@cft-vienam.com
Điện thoại: 0913.123.463