Dây đồng (Copper Wire)

Dây đồng (Copper Wire)

  • Đường kính: 1.2 đến 3.6 mm
  • Đóng gói: Carrier 1.0 đến 2.0 tấn