Đồng Rod (Copper Rod)

Đồng Rod (Copper Rod)

  • Đường kính: 8/ 12.7/ 16 ± 0,38 mm
  • Suất kháng kéo: ≥ 250 N/mm2
  • Độ dãn dài: ≥ 30 %
  • Điện trở suất: ≤ 0,017241 Ωmm2/m
  • Hàm lượng Oxy: 100 ~ 650 ppm
  • Tạp chất: Max 65 ppm
  • Đóng gói: Coil 3.3 / 5.0 tấn
  • Kích thước bao bì: (D x H) 1.500 mm x 800 mm