Dây đồng hàn (Welding Wire)

Dây đồng hàn (Welding Wire)

  • Đường kính: 1.24, 1.27, 1.38, 1.5, 1.6 mm
  • Đóng gói: Thùng 0.5 đến 2.0 tấn